MESYUARAT PEMBANGUNAN SISTEM SOLAR TERAPUNG

MESYUARAT PEMBANGUNAN SISTEM SOLAR TERAPUNG

Ke arah pembangunan sektor tenaga yang lestari, satu mesyuarat bagi membincangkan pembangunan Sistem Solar Terapung di bawah program solar berskala besar atau Large Scale Solar (LSS@MEnTARI) diadakan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Johor di Kota Iskandar,...