Pembudayaan Integriti 

(Enculturation of Integrity)

Melalui slogan ‘Pembudayaan Integriti’ kami percaya bahawa setiap kakitangan PDT adalah komponen penting di dalam membentuk persekitaran tempat kerja yang berintegriti tinggi dan sifar rasuah.

PEMBUDAYAAN INTEGRITI | ENCULTURATION OF INTEGRITY

PEMBUDAYAAN INTEGRITI

  • Di PDT, kami adalah komited di dalam pembudayaan integriti dan pembendungan kesalahan berunsur jenayah rasuah di dalam urusan perniagaan harian kami.
  • Melalui slogan ‘Pembudayaan Integriti’ kami percaya bahawa setiap kakitangan PDT adalah komponen penting di dalam membentuk persekitaran tempat kerja yang berintegriti tinggi dan sifar rasuah.

  • Ini adalah kerana setiap kakitangan PDT haruslah mempamerkan sahsiah yang tinggi di dalam membendung kesalahan berunsur rasuah untuk membudaya serta menyemai integriti di dalam diri mereka dan kakitangan yang lain.

POLISI INTEGRITI PDT

Selari dengan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM 2009, Ahli Lembaga Pengarah PDT dan Anak Syarikat Milikan Penuh PDT telah bersetuju untuk mengguna pakai POLISI INTEGRITI PDT sebagai rujukan utama di dalam menetapkan haluan korporat PDT sebagai Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang telus dan senantiasa menjaga nama baik Kerajaan Negeri Johor.

Berikut merupakan POLISI INTEGRITI PDT yang diguna pakai di setiap peringkat di PDT untuk rujukan umum :

KOD ETIKA DAN TATALAKU

Polisi yang menggariskan keperluan nilai etika dan tatalaku Kakitangan Kumpulan PDT di dalam melaksanakan perniagaan harian mereka dengan merujuk kepada nilai akhlak dan pematuhan terhadap undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

POLISI PEMBERIAN & PENERIMAAN HADIAH

Polisi yang menggariskan proses pemberian dan penerimaan hadiah daripada mana-mana pihak untuk mengawal selia had pemberian/penerimaan serta kekerapan pemberian/penerimaan hadiah tersebut.

POLISI ANTI RASUAH

Polisi yang menggariskan langkah-langkah yang diketengahkan di dalam usaha untuk memerangi sebarang perlakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa atau penyelewengan di PDT.

POLISI PEMBERI MAKLUMAT

Polisi yang menetapkan proses aduan sebarang Kelakuan Tidak Wajar dan Kesalahan Tatatertib serta komitmen PDT di dalam perlindungan maklumat pengadu.

Penyaluran Maklumat (“Whistle Blowing”) Berkenaan Kesalahan Tatatertib Atau Kesalahan Berunsur Rasuah

Mana-mana pihak adalah digalakkan untuk menyalurkan maklumat kepada Jabatan Integriti PDT sekiranya mana-mana Kakitangan PDT disyaki terlibat di dalam sebarang aktiviti yang mencurigakan atau berunsur jenayah rasuah melalui saluran-saluran berikut :

Email

Email

E-mel ke aduan@pdt.com.my
atau aduankhas@pdt.com.my
(bagi aduan terhadap Jabatan Integriti PDT)

Borang Aduan

Borang Aduan

Memajukan Borang Jabatan Integriti PDT (Kod 003) kepada Jabatan Integriti PDT;

Alamat Pejabat

Alamat Pejabat

Hadir sendiri atau bersama saksi kejadian ke Jabatan Integriti PDT di alamat :

No.1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor