Encik Shahrizan Bin Sahid

Encik Shahrizan Bin Sahid | Timbalan Presiden Hartanah & Projek


Encik Shahrizan Bin Sahid menyertai Permodalan Darul Ta’zim pada tahun 2015 dimana beliau pada masa ini bertanggungjawab mengetuai Sektor Hartanah & projek. Beliau pernah berkhidmat sebagai setiausaha sulit kepada YAB Menter Besar Johor pada 3 Jun 2013. Beliau juga berpengalaman luas dalam bidang hartanah dan pernah berkhidmat sebagai Penolong Pentadbir Tanah 1 di Pembangunan Tanah & Pelupusan pada August 2011 sehingga Jun 2013. Selain itu, beliau pernah menjawat jawatan sebagai Penolong Pengarah  Pendaftar Hakmilik di bawah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor Februari 2007 sehingga August 2011. Beliau merupakan graduan dari Universiti Teknologi Malaysia dalam jurusan Sarjana Muda Pentadbiran dan Pembangunan Tanah.