KERJAYA DI PDT

 

Permodalan Darul Ta’zim adalah Instrumen Pelaburan yang sentiasa bergiat aktif di negeri Johor; berperanan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan kepada kerajaan Negeri Johor melalui pelaburan dalam bentuk pegangan ekuiti dan hartanah.

Selaras dengan perkembangan semasa, Permodalan Darul Ta’zim kini membuka peluang kepada individu yang aktif dan bermotivasi untuk bersama-sama meneruskan kemajuan di Permodalan Darul Ta’zim untuk mengisi kekosongan jawatan berikut.

Jawatan yang Ditawarkan

Penolong Kanan (Tugas Khas & Program CSR)

LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan : Komunikasi

Unit : Tugas Khas CSR & Program

Aspek Operasi dan Pelaksanaan (Program CSR)

 1. Melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR);
 2. Menyediakan laporan pelaksanaan program CSR;
 3. Menyediakan dokumentasi yang berkaitan dengan program CSR seperti memo penyaluran sumbangan, semakan bajet dan lain-lain yang berkaitan;
 4. Menyelaras program CSR bersama agensi pelaksana;
 5. Mengemaskini Laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR);
 6. Menyediakan dokumentasi berkaitan sumbangan yang disalurkan bagi memohon pelepasan cukai;
 7. Menyediakan dan mengemaskini pangkalan data program CSR;
 8. Menyediakan bahan-bahan promosi program CSR;

Aspek Operasi dan Pelaksanaan (Lain-lain Program / Majlis / Acara)

 1. Menyediakan takwim tahunan mengenai perancangan penganjuran program / majlis / acara;
 2. Membantu dalam pengurusan program / majlis / acara;
 3. Membantu menyediakan kertas cadangan / kertas kerja bagi pelaksanaan program / majlis / acara;
 4. Menyediakan laporan pelaksanaan program / majlis / acara;
 5. Mengemaskini Laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi pelaksanaan program / majlis / acara

Aspek Penyelidikan

 1. Menjalankan kaji selidik terhadap keberkesanan pelaksanaan aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) / program syarikat;

Lain-lain Skop Tugasan

 1. Membantu dalam penyediaan bahan penerbitan video dan foto.
 2. Membantu dalam penyediaan rekaan grafik untuk slide pembentangan, kandungan media sosial dan bahan cetak.
 3. Membantu dalam pendokumentasian secara manual dan digital untuk Jabatan Komunikasi.
 4. Membantu dalam penyediaan laporan-laporan aktiviti bulanan dan tahunan serta pelbagai kertas kerja yang diarahkan.
 5. Memberi sokongan pentadbiran kepada Jabatan Komunikasi, merangkumi pengeluaran surat dan memo serta pengurusan kalendar jabatan.
 6. Bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.

SYARAT DAN KELAYAKAN

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian dalam bidang Kewartawanan / Penyiaran, atau Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; dan
 5. Berkebolehan dalam penulisan artikel / rencana / berita, mengendalikan peralatan produksi / pengambaran, membuat suntingan video / gambar, mereka bentuk grafik;
 6. MEMPUNYAI KEMAHIRAN DALAM PENERBITAN VIDEO (MENGENDALIKAN KAMERA DAN SUNTINGAN VIDEO) MENJADI KEUTAMAAN.
Penolong Kanan (Unit Teknologi Maklumat)

LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan : Pentadbiran

Unit : Teknologi Maklumat

 1. Membantu menganalisis dan menyediakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat yang bersesuaian dengan operasi syarikat;
 2. Membantu menyediakan polisi atau prosedur berkaitan Teknologi Maklumat seperti polisi perisian, pemulihan, keselamatan siber, prosedur penyimpanan data dan penyelenggaraan;
 3. Membantu menganalisis keperluan program / sistem yang berkaitan bagi kegunaan syarikat;
 4. Menyelenggara sistem sedia ada serta berkeupayaan di dalam menyelesaikan masalah (troubleshooting dan problem solving) yang berkaitan dengan program dan sistem;
 5. Memberi latihan serta bantuan teknikal kepada kakitangan (pengguna) berkaitan Teknologi Maklumat;
 6. Membantu dalam pengawalan dan penyelenggaraan perkakasan, perisian dan jaringan data;
 7. Membantu dalam penyediaan spesifikasi dan urusan perolehan perkakasan / perisian;
 8. Memasang / menguji perkakasan, perisian dan rangkaian;
 9. Membantu dalam kerja-kerja membangun, mengurus dan mentadbir keberkesanan pengurusan pangkalan data syarikat;
 10. Membantu dalam membangun, mengendali, menyelia dan memastikan web server, penyokong Local Area Nerwork (LAN) dan penyokong Wide Area Network (WAN), sambungan internet dan intranet berjalan dengan baik dan lancar;
 11. Membantu dalam membangun, mengendali, menyelia dan memastikan operasi server administration, sistem terbuka seperti Linux, Unix OS/2 dan lain-lain berfungsi dengan baik;
 12. Menyediakan laporan secara bulanan berkaitan skop kerja Teknologi Maklumat; dan
 13. Melaksanakan arahan kerja dari Eksekutif Pentadbiran, Timbalan Presiden Komunikasi, Pentadbiran & Sumber Manusia dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

SYARAT DAN KELAYAKAN

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat, Sains Komputer atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; dan
 5. Mempunyai kemahiran dalam penilaian kerosakan dan penyelenggaraan komputer, sistem dan server; dan
 6. Mempunyai kemahiran dalam mengendalikan perkakas, perisian dan rangkaian komputer.
Pemandu Merangkap Pembantu Am

LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Membawa pihak atasan dan kakitangan ke destinasi yang hendak dituju;
 2. Membawa pelawat dan tetamu yang diarahkan oleh pihak pengurusan;
 3. Bertanggungjawab dalam memastikan penjagaan kereta syarikat dalam keadaan yang baik (memastikan kereta dalam keadaan yang bersih, kemas dan keadaan baik);
 4. Menjalankan tugas menghantar dan mengambil barang peribadi milik pihak pengurusan atau sebarang dokumen berkaitan;
 5. Bertanggungjawab dalam dokumentasi berkaitan kenderaan termasuk kesalahan trafik atau kemalangan jalan raya;
 6. Memastikan kereta jabatan diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan;
 7. Melakukan kerja pentadbiran yang dikehendaki oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa; dan
 8. Melaksanakan arahan kerja dari Eksekutif Pentadbiran, Timbalan Presiden Komunikasi, Pentadbiran & Sumber Manusia dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

SYARAT DAN KELAYAKAN

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki Minima Sijil Pelajaran Malaysia dan berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman kerja di dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis dan mampu berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai lesen memandu kelas D yang sah;
 6. Berdisiplin, sentiasa mematuhi arahan dan menepati waktu.
Penolong Kanan (Projek Khas)

LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan : Projek Khas

Tugas dan Tanggungjawab 

 1. Membantu mengurus pengurusan dan pentadbiran Jabatan Projek (Khas) berdasarkan gerak kerja dari semasa ke semasa iaitu:
  • Membantu menyediakan gerak kerja Jabatan Projek (Khas) dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan berjalan dengan lancar sebagaimana arahan Timbalan Presiden RPM;
  • Membantu menyediakan laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) sektor RPM berdasarkan KPI yang telah disasarkan oleh PDT;
  • Membantu menyediakan Prosedur Operasi Standard (SOP) Jabatan Projek (Khas) dan memastikan pematuhan SOP mengikut proses dan carta alir yang berkaitan sebagaimana yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan PDT;
  • Menyertai latihan, bengkel dan seminar yang bersesuaian dengan skop keterangan tugas terkini dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan jumlah jam latihan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Sumber Manusia.
 2. Membantu mengurus dan menyelaras keseluruhan proses kerja Jabatan Projek (Khas) PDT iaitu:
  • Membantu menjalankan kajian pasaran dan ekonomi bagi mengenal pasti peluang pembangunan perniagaan yang baru berdasarkan empat (4) industri utama PDT;
  • Membantu mengenalpasti dan menyediakan laporan kajian berdasarkan aspek teknologi, kebolehlaksanaan dan keupayaan syarikat bagi tujuan penyediaan kertas kelulusan Lembaga Pengarah PDT;
  • Membantu menyediakan laporan berkaitan bagi pelaporan kepada pihak pengurusan tertinggi PDT. 
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Timbalan Presiden RPM dari masa ke semasa.

Syarat dan Kelayakan 

 1. Warganegara Malaysia; 
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda (Town Planning, Management) atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; 
 3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang yang berkaitan; 
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; 
 5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya; dan 
 6. Berfikiran kreatif dan inovatif.
   Penolong Kanan (Kewangan)

   LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

   Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

   Jabatan : Kewangan

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

   1. Menyediakan lampiran Akaun Pengurusan bulanan PDT dan Anak Syarikat yang terdiri daripada Penyata Untung Rugi, Penyata Aliran Tunai dan Penyata Kewangan. 
   2. Menyediakan inbois penghutang setiap bulan. 
   3. Menyediakan resit rasmi bayaran penghutang. 
   4. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank setiap bulan. 
   5. Menyemak memo perakuan beserta dokumen sokongan bagi tujuan pembayaran. 
   6. Merekod invois pemiutang dalam sistem perakaunan. 
   7. Menyediakan baucer bayaran dan cek atau transaksi bayaran atas talian mengikut kitaran bayaran. 
   8. Menyemak dan menyediakan baucer wang panjar. 
   9. Merekod data dan memastikan ‘Fixed Asset Registered’ di kemaskini. 
   10. Merekod data dalam transaksi jurnal. 
   11. Membantu menyediakan Bajet Tahunan PDT dan Anak Syarikat. 
   12. Membantu dalam aktiviti-aktiviti audit tahunan bersama Juruaudit Luar (Preliminary Audit dan Final Audit). 
   13. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan daripada Eksekutif Kewangan, Eksekutif Kanan Kewangan, Timbalan Presiden Korporat & Kewangan dari semasa ke semasa.

   Syarat dan Kelayakan 

   1. Warganegara Malaysia; 
   2. Memiliki kelayakan Diploma/Ijazah Sarjana Muda (Perakaunan / Kewangan / Perbankan) atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; 
   3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang yang berkaitan; 
   4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; 
   5. Mahir menggunakan sistem perisian perakaunan, Microsoft Office 365 dan seumpamanya; dan 
   6. Berfikiran kreatif dan inovatif .
   Penolong Kanan (Korporat)

   LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

   Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

   Jabatan : Korporat

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

   1. Membantu TPKK dalam penyediaan minit mesyuarat/perbincangan yang dipengerusikan oleh TPKK.
   2. Membantu TPKK dalam penyediaan laporan bagi setiap projek/rundingan mesyuarat.
   3. Membantu TPKK menyediakan slide perbentangan yang berkaitan serta mengurus dan mengemaskini sebarang perjumpaan, temujanji dan mesyuarat yang melibatkan TPKK.
   4. Menyediakan Laporan Bulanan Sektor Korporat & Kewangan dan memastikan laporan jabatan berkaitan TPKK disediakan dengan teratur.
   5. Menyediakan dan menguruskan sebarang e-mel, memo dan surat daripada atau berkaitan TPKK dan merekodkan ke dalam fail-fail berkaitan.
   6. Mengurus dan menempah sebarang kemudahan, penginapan dan pengangkutan untuk kelancaran.
   7. Membuat sebarang permohonan tuntutan, cuti rehat dan lain-lain berkaitan untuk TPKK.
   8. Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh TPKK dari semasa ke semasa. 

   SYARAT DAN KELAYAKAN

   1. Warganegara Malaysia;
   2. Memiliki kelayakan Diploma/Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pentadbiran / Mass-Com / Secretarial / atau Lain-lain berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
   3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
   4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
   5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365, Excell dan Power Point;
   6. Mahir dalam Pengurusan Fail; dan
   7. Berfikiran kreatif dan inovatif 
   Eksekutif (Johor Sustainability Centre)

   LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

   Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

   1. Menyediakan gerak kerja Jabatan dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan berjalan dengan lancar sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif;
   2. Menyelaras perkara berikut sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif:
    • Penyediaan laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Jabatan berdasarkan KPI yang telah disasarkan oleh Syarikat;
    • Menjalankan kajian pasaran dan ekonomi serta memberi pandangan bagi mengenal pasti peluang pembangunan perniagaan yang baru berdasarkan industri utama di Syarikat;
    • Mengenalpasti dan menyediakan laporan ‘due diligence’ mengikut kategori seperti individu, jabatan berkaitan dan syarikat bagi projek baru menerusi kertas cadangan serta sumber berkaitan;
    • Penyediaan laporan kajian berdasarkan aspek teknologi, kebolehlaksanaan dan keupayaan syarikat bagi tujuan penyediaan kertas kelulusan Lembaga Pengarah;
    • Penyediaan kertas cadangan dan pembentangan maklumat secara kreatif dan penyampaian maklumat kepada rakan kongsi syarikat usahasama dan pihak berkepentingan di peringkat Syarikat;
    • Menjalankan sesi engagement, mengadakan dan menyertai mesyuarat bersama rakan kongsi syarikat usahasama & pihak berkepentingan bagi membincangkan cadangan projek Syarikat;
    • Melaksanakan perbincangan dan memberi pandangan dari aspek teknikal dan penyelidikan bersama syarikat atau jabatan /agensi berkaitan agar dapat menghasilkan kerjasama strategik bagi membuat keputusan pelaburan usahasama yang terbaik; dan
    • Menyediakan laporan berkaitan bagi pelaporan kepada pihak pengurusan tertinggi Syarikat.
   3. Memastikan pentadbiran dan pengurusan Syarikat berjalan lancar sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif bagi perkara-perkara berikut:
    • Menyediakan penilaian laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan menyemak laporan KPI kakitangan di bawah seliaannya berdasarkan keterangan tugas yang telah ditetapkan untuk kelulusan dan pengesahan Ketua Pegawai Eksekutif;
    • Memantau perbelanjaan / penggunaan Bajet bagi kakitangan agar mencukupi untuk digunakan sepanjang tahun;
    • Menyediakan Prosedur Operasi Standard (SOP) Jabatan dan memastikan pematuhan SOP mengikut proses dan carta alir yang berkaitan sebagaimana yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan Syarikat; dan
    • Penyertaan latihan, bengkel dan seminar yang bersesuaian dengan skop keterangan tugas terkini dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan jumlah jam latihan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Sumber Manusia.
   4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dari masa ke semasa.

   SYARAT DAN KELAYAKAN

   1. Warganegara Malaysia;
   2. Memiliki kelayakan minima Ijazah Sarjana Muda (Pentadbiran Perniagaan/Alam Sekitar) atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
   3. Mempunyai pengalaman kerja di dalam bidang ekonomi, kejuruteraan, alam sekitar dan lain-lain ijazah yang berkaitan sekurang-kurangnya LIMA (5) tahun;
   4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; dan
   5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya.
   Penolong Kanan (Johor Sustainability Centre)

   LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

   Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd (PDT)

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

   1. Membantu menyediakan gerak kerja Jabatan dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan berjalan dengan lancar sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif.
   2. Membantu menyelaras perkara berikut sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif:
    • Membantu menyediakan laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Jabatan berdasarkan KPI yang telah disasarkan oleh Syarikat;
    • Membantu menjalankan kajian pasaran dan ekonomi serta memberi pandangan bagi mengenal pasti peluang pembangunan perniagaan yang baru berdasarkan industri utama di Syarikat;
    • Membantu mengenalpasti dan menyediakan laporan ‘due diligence’ mengikut kategori seperti individu, jabatan berkaitan dan syarikat bagi projek baru menerusi kertas cadangan serta sumber berkaitan;
    • Membantu menyediakan laporan kajian berdasarkan aspek teknologi, kebolehlaksanaan dan keupayaan syarikat bagi tujuan penyediaan kertas kelulusan Lembaga Pengarah;
    • Membantu menyediakan kertas cadangan dan pembentangan maklumat secara kreatif dan penyampaian maklumat kepada rakan kongsi syarikat usahasama dan pihak berkepentingan di peringkat Syarikat;
    • Membantu menjalankan sesi engagement, mengadakan dan menyertai mesyuarat bersama rakan kongsi syarikat usahasama & pihak berkepentingan bagi membincangkan cadangan projek Syarikat;
    • Membantu melaksanakan perbincangan dan memberi pandangan dari aspek teknikal dan penyelidikan bersama syarikat atau jabatan /agensi berkaitan agar dapat menghasilkan kerjasama strategik bagi membuat keputusan pelaburan usahasama yang terbaik; dan
    • Membantu menyediakan laporan berkaitan bagi pelaporan kepada pihak pengurusan tertinggi Syarikat.
   3. Membantu memastikan pentadbiran dan pengurusan Syarikat berjalan lancar sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif bagi perkara-perkara berikut:
    • Membantu menyediakan penilaian laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk kelulusan dan pengesahan Ketua Pegawai Eksekutif;
    • Membantu memantau perbelanjaan / penggunaan Bajet bagi kakitangan agar mencukupi untuk digunakan sepanjang tahun;
    • Membantu menyediakan Prosedur Operasi Standard (SOP) Jabatan dan memastikan pematuhan SOP mengikut proses dan carta alir yang berkaitan sebagaimana yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan Syarikat; dan
    • Menyertai latihan, bengkel dan seminar yang bersesuaian dengan skop keterangan tugas terkini dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan jumlah jam latihan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Sumber Manusia.
   4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dari masa ke semasa.

   SYARAT DAN KELAYAKAN

   1. Warganegara Malaysia;
   2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda (Pentadbiran Perniagaan / Alam Sekitar) atau yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
   3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang ekonomi, kejuruteraan, alam sekitar dan lain-lain ijazah yang berkaitan;
   4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; dan
   5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365; dan
   6. Berfikiran kreatif dan inovatif.
   Pembantu Pentadbiran (Korporat & Kewangan)

   LOKASI PENEMPATAN BEKERJA

   J-Biotech Holdings Sdn Bhd (JBH)

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

   PENYEDIAAN DOKUMEN

   1. Menyediakan dokumen bagi urusan penjualan barang/perkhidmatan bagi Kumpulan JBH serta memastikan pelaksanaannya mengikut prosedur yang ditetapkan.
   2. Menyediakan nota serahan (delivery order) setelah produk/ perkhidmatan dibekalkan.
   3. Menyediakan invois/ surat tuntutan kepada pelanggan dan lain-lain pihak berkaitan.
   4. Merekod semua transaksi penjualan dan memastikan semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap dan betul.
   5. Menyimpan rekod ke dalam fail yang berkaitan.

   PERMOHONAN PERBELANJAAN

   1. Menyediakan borang permohonan pembelian/ perkhidmatan oleh unit/ jabatan berkaitan.
   2. Memastikan dokumen sokongan bagi borang permohonan pembelian/ perkhidmatan adalah lengkap.Mendapatkan kelulusan/tandatangan pihak pengurusan bagi tujuan pembelian
   3. Menyediakan Nota Belian/(Purchase Order) bagi sebut harga yang telah diluluskan.

   PEMBAYARAN

   1. Memastikan dokumen tuntutan adalah lengkap termasuk invois/ tuntutan bayaran dan nota serahan/laporan kerosakan.
   2. Menyediakan baucer pembayaran beserta cek atau pemindahan dalam talian.
   3. Mendapatkan kelulusan/tandatangan pihak pengurusan bagi tujuan pembelian.
   4. Merekod cek yang telah ditandatangan dan memastikan cek dihantar ke bank yang betul untuk ditunaikan.
   5. Menyediakan salinan cek untuk disimpan rekod ke dalam fail yang berkaitan.
   6. Menyimpan rekod ke dalam fail yang berkaitan berdasarkan susunan nombor baucer pembayaran yang terkini.
   7. Memaklumkan bukti pembayaran kepada pelanggan dan lain-lain pihak berkaitan.

   PEMBAYARAN GAJI

   1. Menerima dokumen pembayaran gaji bagi Kumpulan JBH daripada Unit Sumber Manusia.
   2. Menyediakan baucer pembayaran gaji bagi Kumpulan JBH mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan berdasarkan kedudukan kewangan yang telah dipersetujui.
   3. Menyediakan baucer pembayaran potongan dan caruman bagi Kumpulan JBH sebelum 15 hari bulan pada berikutnya dan berdasarkan kedudukan kewangan yang telah dipersetujui.
   4. Mendapatkan kelulusan/tandatangan pihak pengurusan bagi tujuan pembayaran.
   5. Merekod cek yang telah ditandatangan dan memastikan cek dihantar ke bank yang betul untuk ditunaikan.
   6. Menyediakan salinan cek untuk disimpan rekod ke dalam fail yang berkaitan.
   7. Menyimpan rekod ke dalam fail yang berkaitan berdasarkan susunan nombor baucer pembayaran yang terkini.

   PANJAR WANG RUNCIT

   1. Mengurus, menyelenggara, memantau rekod panjar wang runcit.
   2. Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berkaitan dengan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai.
   3. Mengurus keselamatan tempat simpanan panjar wang runcit
   4. Mengurus dan mengendalikan pengedaran wang tunai atau cek
   5. Mendapatkan semula dan mengakaun perbelanjaan tidak rasmi atau terlebih bayar
   6. Menyelenggara dokumen-dokumen/borang-borang kewangan.

   AUDIT

   1. Membantu dalam kerja-kerja pengauditan.
   2. Menyediakan dokumen sokongan untuk juruaudit semasa proses audit kewangan.
   3. Memberikan maklum balas kepada pertanyaan juruaudit.

   Lain-lain

   1. Menyimpan dan memfail dokumen kewangan berdasarkan rekod kewangan terkini dan berdasarkan fail berkaitan yang betul.
   2. Melaksanakan arahan kerja dari Ketua Bahagian Korporat dan Kewangan dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

   SYARAT DAN KELAYAKAN

   1. Warganegara Malaysia;
   2. Memiliki kelayakan Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dengan 1 tahun pengalaman berkaitan atau, STPM/Sijil Kemahiran tahap 2 dengan 1-2 tahun pengalaman berkaitan; atau SPM/Sijil Kemahiran tahap 2 dengan 3-5 tahun pengalaman berkaitan;
   3. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis; dan
   4. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya; dan
   5. Mahir menggunakan Sistem Kewangan Million.

   Tempoh Permohonan

   Day(s)

   :

   Hour(s)

   :

   Minute(s)

   :

   Second(s)

   Cara Permohonan

   Permohonan hendaklah dikemukakan di :

   1. Permohonan boleh dilaksanakan melalui seperti berikut:

   • Menghantar resume / CV anda melalui e-mel kepada vacancy@pdt.com.my; atau
   • Melayari laman web di malaysia.indeed.com atau www.jobstreet.com.my bagi menghantar permohonan; atau
   • Resume / CV yang dihantar hendaklah diletakkan di dalam sampul surat dan di sudut atas sebelah kiri sampul hendaklah ditulis nama jawatan yang dipohon.

   2. Alamat permohonan dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut:

   Ketua Eksekutif

   Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

   No.44, Jalan Padi Emas 1/2, Uda Business Centre, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim.

   (u/p: Jabatan Sumber Manusia)

   Tarikh Buka Permohonan Jawatan : 11 Disember 2023

   Tarikh Tutup Permohonan Jawatan : 31 Disember 2023

   Permohonan Yang Ditolak

   Permohonan yang akan ditolak adalah seperti berikut :

   • Tidak memenuhi syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan; atau
   • Maklumat yang dinyatakan tidak lengkap atau meragukan.

   Catatan Am

   1. Calon yang tidak menerima sebarang jawapan 3 bulan selepas dari tarikh tutup pengiklanan jawatan kosong hendaklah menganggap permohonan anda adalah tidak berjaya.
   2. Calon yang berjaya dan melepasi saringan atau pemilihan akan dihubungi melalui e-mel bagi makluman tarikh temuduga serta penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sila pastikan alamat e-mel masih aktif dan boleh digunakan.
   3. Segala urusan perbelanjaan berhubung dengan permohonan jawatan dan urusan temuduga adalah di atas tanggungjawab sendiri.
   4. Hanya calon yang berjaya di dalam urusan temuduga akan dihubungi. Sila pastikan nombor telefon dan e-mel masih aktif serta boleh digunakan.