KERJAYA DI PDT

Permodalan Darul Ta’zim adalah Instrumen Pelaburan yang sentiasa bergiat aktif di negeri Johor; berperanan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan kepada kerajaan Negeri Johor melalui pelaburan dalam bentuk pegangan ekuiti dan hartanah.

Selaras dengan perkembangan semasa, Permodalan Darul Ta’zim kini membuka peluang kepada individu yang aktif dan bermotivasi untuk bersama-sama meneruskan kemajuan di Permodalan Darul Ta’zim untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

PEMBANTU AUDIT DALAM JABATAN INTEGRITI

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Kelayakan minima dalam Diploma atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan atau sebarang bidang yang berkaitan.
 3. Mempunyai kemahiran dalam sistem perkomputeran seperti Microsoft Office, Excel dan PowerPoint.
 4. Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia secara lisan dan bertulis.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu untuk memastikan keberkesanan, kekukuhan dan kecukupan struktur kawalan dalaman di peringkat PDT dan Anak Syarikat milikan penuh PDT.
 2. Membantu untuk mengkaji kepatuhan syarikat terhadap segala polisi, perancangan, prosedur, undang-undang dan peraturan syarikat berkaitan audit dalam.
 3. Membantu untuk mengesahkan kewujudan aset-aset dan memastikan ianya telah didaftarkan dengan betul serta dilindungi daripada sebarang kerugian.
 4. Membantu untuk menyemak kesahihan maklumat kewangan dan data operasi di peringkat PDT dan Anak Syarikat milikan penuh PDT.
 5. Membantu untuk menjalankan pemeriksaan dan semakan khas yang diminta oleh pihak pengurusan termasuk menyiasat laporan penipuan, pecah amanah, kecurian dan pembaziran serta mencadangkan kawalan-kawalan untuk menghalang dan mengesan sebarang kejadian tersebut.
 6. Membantu untuk menilai aspek ekonomi dan kecekapan penggunaan sumber-sumber syarikat serta mencadangkan penambahbaikan di dalam operasi harian syarikat.
 7. Membantu untuk menentukan sejauh mana objektif dan sasaran yang ditetapkan oleh PDT dan Anak Syarikat milikan penuh PDT tercapai dengan kaedah yang efektif dan efisyen serta selari dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.
 8. Membantu untuk membuat penilaian risiko terhadap proses atau unit perniagaan syarikat.
 9. Menyediakan laporan bulanan kepada ketua jabatan.
 10. Melaksanakan tugasan-tugasan lain sepertimana yang diarahkan dari semasa ke semasa

 

PELATIH PENGURUSAN JABATAN PENTADBIRAN

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Jawatan ini dibuka kepada wanita sahaja.
 3. Kelayakan minima dalam SPM atau Diploma dalam bidang Pengurusan Pejabat / Pentadbiran atau bidang yang berkaitan.
 4. Mempunyai pengalaman kerja sebagai ‘Guest Services’ / ‘Receptionist’ / ‘Customer Service’ di syarikat swasta atau sektor awam.
 5. Mempunyai kemahiran menggunakan sistem perkomputeran dan software seperti Microsoft Words, Excel, PowerPoint dan lain-lain.
 6. Berketerampilan menarik dan mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis.
 7. Mempunyai lesen memandu kelas D/DA.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Menjawab dan membuat panggilan telefon secara sopan dan ramah.
 2. Menyambut pelawat dengan ramah, mesra dan menjawab sebarang pertanyaan yang ditanya oleh pelawat.
 3. Menjaga kawasan penyambut tetamu dalam keadaan bersih dan kemas setiap masa.
 4. Menyimpan rekod terperinci dan tepat mengenai kunjungan pelawat dan panggilan yang diterima.
 5. Menerima penghantaran serta menyusun dan mengedarkan surat masuk.
 6. Mengekalkan sistem pemfailan pejabat am.
 7. Memberikan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang di tempat kerja.
 8. Melaksanakan dan membantu rakan sekerja dalam tugas-tugas pentadbiran.
 9. Menjalankan tugasan yang diterima daripada Ketua Jabatan/Penyelia dan pegawai lain dari semasa ke semasa.

 

PELATIH PENGURUSAN JABATAN SUMBER MANUSIA

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Kelayakan dalam Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia.
 3. Mempunyai kemahiran menggunakan sistem perkomputeran dan software seperti Microsoft Words, Excel, PowerPoint dan lain-lain.
 4. Berketerampilan menarik dan mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis.
 5. Mempunyai pengetahuan dalam Akta Pekerja 1955 dan yang berkaitan.
 6. Berpengetahuan dalam pengurusan pendidikan dan latihan pekerja.
 7. Mempunyai keupayaan menilai keperluan latihan pekerja.
 8. Mempunyai lesen memandu kelas D/DA.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Bertanggungjawab untuk merekrut, mengerahkan kakitangan operasi dan memastikan semua penempatan ke jabatan tepat pada masanya.
 2. Menyenarai pendek calon yang sesuai dengan kekosongan jawatan dan resume yang diterima perlu diberi kepada pengurus jabatan untuk melihat kesesuaian calon dengan kehendak jabatan.
 3. Menghubungi calon yang telah disenarai pendek dan memberitahu tarikh temuduga melalui panggilan telefon dan email.
 4. Menguruskan jadual temuduga, borang permohonan dan soalan kaji selidik dan sebagainya.
 5. Menyediakan surat tawaran kerja kepada calon yang telah berjaya dalam temuduga.
 6. Menyediakan dokumen penyertaan baru dan pastikan semua dokumen adalah tepat dan lengkap.
 7. Melengkapkan seluruh dokumen pengambilan pekerja.
 8. Mengenalpasti atau memperbaiki kaedah strategi perekrutan yang lama dan baru.
 9. Menganalisis sebab perletakan jawatan dengan mengenalpasti nisbah peletakan jawatan setiap bulan dan mengadakan wawancara keluar.
 10. Menganalisis keperluan latihan dan pembangunan di Jabatan Sumber Manusia bagi semua jawatan.
 11. Membangunkan program yang sepadan dengan keperluan latihan dan pembangunan dalam Jabatan Sumber Manusia.
 12. Menyampaikan kursus latihan dan pembangunan kepada pekerja Jabatan Sumber Manusia.
 13. Menilai pekerja baru dan pekerja semasa bagi pertumbuhan prestasi pekerja selepas sesi latihan.
 14. Bertanggungjawab menyelaraskan dengan pengurus Jabatan Sumber Manusia.
 15. Menjalankan kerja penilaian, kaji selidik dan mengenalpasti jurang pengetahuan dan kemahiran seterusnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan jurang tersebut dikurangkan dan seterusnya ditutup dengan program-program pembelajaran dan pendedahan pengalaman.
 16. Menilai prosuder latihan dan pembangunan yang akan dijalankan.
 17. Menganalisis keberkesanan latihan dan pembangunan yang telah dijalankan.
 18. Memperbaharui latihan dan pembangunan bagi Jabatan Sumber Manusia.
 19. Melaksanakan tugas lain seperti yang dikehendaki dalam skop Jabatan Sumber Manusia.
 20. Melaksanakan arahan kerja dari Ketua Jabatan dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

PELAJAR PRAKTIKAL JABATAN SUMBER MANUSIA

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Jawatan ini dibuka kepada pelajar IPTA / IPTS yang ingin menjalani latihan praktikal di Jabatan Sumber Manusia dan merupakan pelajar Diploma atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sumber Manusia.
 3. Kebolehan dan kecekapan dalam menggunakan komputer dan mahir dalam menggunakan Microsoft Words, PowerPoint dan Microsoft Excel.
 4. Berketerampilan menarik dan mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis.
 5. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar bagi memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru dengan berkesan.
 6. Mempunyai lesen memandu kelas D/DA.

Tatacara Menghantar Permohonan

 1. Sila lampirkan dokumen-dokumen seperti di bawah sekiranya anda ingin memohon:
  • Resume
  • Surat Pengesahan Pelajar
  • Surat Menjalani Latihan Praktikal
  • Mini Transkrip
  • Surat Jawapan Syarikat (“Company Reply Letter”)

 

CARA PERMOHONAN

 

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada :

Ketua Eksekutif

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd

No 1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail

79100 Kota Iskandar

Iskandar Puteri, Johor

(U/P: Jabatan Sumber Manusia)

Sila nyatakan jawatan yang dipohon di bahagian sebelah kiri atas sampul surat

 ATAU

Email resume ke : vacancy@pdt.com.my

Tarikh Tutup Permohonan : SEBELUM ATAU PADA 31 JANUARI 2021