KERJAYA DI PDT

Permodalan Darul Ta’zim adalah Instrumen Pelaburan yang sentiasa bergiat aktif di negeri Johor; berperanan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan kepada kerajaan Negeri Johor melalui pelaburan dalam bentuk pegangan ekuiti dan hartanah.

Selaras dengan perkembangan semasa, Permodalan Darul Ta’zim kini membuka peluang kepada individu yang aktif dan bermotivasi untuk bersama-sama meneruskan kemajuan di Permodalan Darul Ta’zim untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

PEMBANTU (OPERASI PEMBENTUNGAN)

PENEMPATAN

Johor Special Water Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Kejuruteraan Awam / Kejuruteraan Mekanikal / Kejuruteraan Elektrik atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai daya kepimpinan yang baik;
 6. Boleh bekerja dengan pengawalan yang minimum;
 7. Cekap dalam mengendalikan situasi dan mengambil tindakan pembaikan segera;
 8. Berkemahiran dalam menilai risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan;
 9. Berkemahiran dalam merencana kerja-kerja penyelenggaraan berjadual;
 10. Seorang yang berinovasi dan mempunyai inisiatif yang tinggi;
 11. Berkemahiran dalam menyediakan laporan operasi.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu melaksana, menyelaras dan memantau operasi dan selenggara loji rawatan kumbahan serta rumah pam rangkaian secara optima tanpa mengabaikan prestasi proses rawatan dan peralatan loji yang boleh bagi memenuhi sasaran tahap perkhidmatan ditetapkan tanpa mendatangkan kacauganggu penduduk berdekatan mahupun alam sekitar.
 2. Membantu merancang dan merangka jadual lawatan loji rawatan kumbahan (Kekerapan Penyenggaraan Loji) sebagaimana keperluan arahan kerja (OPI, SOG, SOP).
 3. Membantu menyedia, menyenarai, memeriksa dan mengesahkan tugas-tugas untuk setiap loji dan rumah pam rangkaian.
 4. Membantu menyediakan keperluan, peralatan, kelengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan pasukan operasi dan selenggara agar dapat memberikan perkhidmattan yang cekap.
 5. Membantu mengawasi kontrak, memeriksa dan mengesahkan semua perkhidmatan yang diperoleh dan bahan yang diserahkan supaya mematuhi spesifikasi dan piawaian; memproses tuntutan pembayaran tepat pada masanya.
 6. Membantu menyemak semula helaian maklumbalas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan operasi loji rawatan yang teratur dan cekap.
 7. Membantu memantau kawalan proses loji rawatan dan memantau kualiti efluen serta mencadangkan langkah-langkah mitigasi atau pemulihan bagi loji rawatan kumbahan yang tidak mematuhi piawaian bagi meminimumkan kerugian hasil kerana pembayaran License to Contravene fees (LTC) serta kompaun.
 8. Membantu memastikan segala jenis aduan orang awam diselesaikan dalam tempoh perkhidmatan ditetapkan.
 9. Membantu memastikan segala pengubahsuaian loji diuji terlebih dahulu dengan sewajarnya untuk menghasilkan pengoperasian loji yang baik dan cekap.
 10. Membantu menyelaras pelaksanaan untuk proses pembaikan pemasangan dan alatan loji.
 11. Membantu melatih kakitangan dalam mematuhi ‘Standard Operation Procedure’ (SOP) dalam bekerja.
 12. Membantu menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang tugas seperti yang diarahkan oleh peringkat seterusnya (atasan).
 13. Membantu memantau dan melaksana pelan kesihatan dan keselamatan kakitangan.
 14. Memastikan kakitangan dan kontraktor sentiasa mematuhi dan mengamalkan peraturan, prosedur dan amalan kerja selamat.
 15. Membantu, memantau dan memastikan kesemua kontrak adalah mematuhi segala obligasi ditetapkan; memeriksa dan mengesahkan kerja-kerja dan pengesyoran tuntutan serta bayaran dalam tempoh ditetapkan.
 16. Membantu melakukan pemeriksaan bersama agensi perakuan, pengujian dan pentauliahan loji-loji yang akan / baru diambil alih serta memastikan pematuhan garis panduan, peraturan, keperluan dan sebagainya (JAS, JKKP, SPAN, ST).
 17. Membantu berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan isu-isu dibangkitkan berkaitan Operasi & Selenggara serta menyelesaikan isu berkenaan dengan segera.
 18. Membantu mengekalkan, menyokong, melaksana dan mengamalkan apa-apa sistem yang diperkenalkan seperti ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 5S, OHSAS 18001 & MS 1722 etc.) untuk memastikan pematuhan syarat ditetapkan.
 19. Membantu melaksanakan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan pekerjaan serta seiring dengan sifat perniagaan syarikat.

PEMBANTU AM (PEMBERSIHAN)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Kelayakan minima Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya.
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan.
 4. Menguruskan kerja-kerja dengan berdedikasi dan sistematik.
 5. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal.
 6. Berfikiran kreatif dan inovatif.
 7. Menjalankan tugas-tugas atau “multi-tasking” yang diarahkan oleh pihak pengurusan.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membersihkan premis yang tidak digunakan.
 2. Menjaga segala fasiliti di pekan rabu Kluang untuk kegunaan pengunjung.
 3. Membantu kakitangan lain untuk membuat persiapan program dalaman pejabat.
 4. Melaksanakan tugas lain seperti yang diperlukan.
 5. Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

PEMBANTU AM (PENTADBIRAN)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Menguruskan kerja-kerja dengan berdedikasi dan sistematik;
 5. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal;
 6. Menjalankan tugas-tugas atau “multi-tasking” yang diarahkan oleh pihak pengurusan.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membersihkan ruang kerja, bilik-bilik seminar, ruang rehat, surau, ruang menunggu, bilik mesyuarat, café dan bilik pegawai.
 2. Membersihkan tandas aras bawah, aras 1 dan aras 2 bagi lot 24, 26, 28 dan 30.
 3. Membersihkan pintu cermin dan tingkat bangunan.
 4. Membantu kakitangan untuk membuat persiapan program dalaman pejabat.
 5. Melaksanakan tugas lain seperti yang diperlukan.
 6. Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

PELATIH (KEWANGAN)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Diploma atau Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Perakaunan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Berperwatakan menarik dan mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai kemahiran menggunakan sistem perisian perakaunan dan Microsoft Office.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu merekod wang panjar ke dalam buku wang panjar.
 2. Membantu dalam sistem pemfailan dokumen perakaunan.
 3. Membantu Pembantu Akaun menyediakan invois bulanan.
 4. Membantu Penolong Pengurus dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran Jabatan Kewangan.
 5. Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh Eksekutif Kewangan, Penolong Pengurus Kewangan, Timbalan Presiden Korporat dan Kewangan dari semasa ke semasa.

PELATIH (KOMERSIL)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Pentadbiran Perniagaan / Ekonomi atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Berperwatakan menarik dan mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai pengetahuan tentang isu dan objektif utama dan kemahiran dalam computer; Mempunyai pendekatan yang teratur dan fleksibel untuk bekerja;
 6. Berfikiran kreatif dan inovatif.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu menyediakan pembentangan maklumat secara kreatif, kertas cadangan, kertas kelulusan dan penyampaian maklumat kepada rakan kongsi syarikat usahasama dan pihak berkepentingan.
 2. Membantu mengenal pasti, mengimbas dan mencari peluang perniagaan.
 3. Membantu membina dan mengekalkan hubungan perniagaan dengan rakan kongsi serta syarikat usahasama.
 4. Membantu dalam bekerjasama dengan pengurusan bagi membantu mencapai matlamat pendapatan tahunan, perancangan dan “forecasting” bajet pendapataN tahunan termasuk menyediakan rancangan pembangunan perniagaan jangka pendek dan panjang.
 5. Membantu meneliti organisasi dan individu secara langsung untuk mengenal pasti peluang projek baru dan pasaran yang berpotensi.
 6. Membantu menganalisa maklumat komersil projek dan perancangan ke dalam model ekonomi dan menghasilkan maklumat “forecasting” (pendapatan, OPEX, CAPEX, aliran tunai, pelaburan diperlukan dan lain-lain) untuk penggunaan pihak pengurusan dan pemegang ekuiti dalam membuat keputusan.
 7. Membantu menghasilkan model kewangan dan proses model kewangan projek, Cost Benefit Analysis kewangan projek dan menghasilkan strategi bagi pengurusan pendapatan serta kos sesuatu projek.
 8. Membantu rundingan komersil dan memberikan saranan struktur model perniagaan berdaya maju yang dapat menghasilkan kerjasama strategik bagi membuat keputusan pelaburan dan usahasama terbaik.
 9. Melaksanakan arahan kerja dari Eksekutif Komersial, Timbalan Presiden Korporat & Kewangan, Ketua Eksekutif dan Pengursan Tertinggi dari semasa ke semasa.

CARA PERMOHONAN

 

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada :

Ketua Eksekutif

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd

No.44, Jalan Padi Emas 1/2,

Uda Business Centre, Bandar Baru Uda,

81200 Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim

(U/P: Jabatan Sumber Manusia)

Sila nyatakan jawatan yang dipohon di bahagian sebelah kiri atas sampul surat

 ATAU

Email resume ke : vacancy@pdt.com.my

Tarikh Tutup Permohonan : SEBELUM ATAU PADA 30 APRIL 2022 (SABTU)

PERMOHONAN YANG DITOLAK

 

Permohonan yang berikut akan ditolak adalah seperti berikut :

 • Tidak memenuhi syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan; atau
 • Maklumat yang dinyatakan tidak lengkap atau meragukan.

CATATAN AM

 

 1. Calon yang tidak menerima sebarang jawapan 3 bulan selepas dari tarikh tutup pengiklanan jawatan kosong hendaklah menganggap permohonan anda adalah tidak berjaya.
 2. Calon yang berjaya dan melepasi saringan atau pemilihan akan dihubungi melalui e-mel bagi makluman tarikh temuduga serta penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sila pastikan alamat e-mel masih aktif dan boleh digunakan.
 3. Segala urusan perbelanjaan berhubung dengan permohonan jawatan dan urusan temuduga adalah di atas tanggungjawab sendiri.
 4. Hanya calon yang berjaya di dalam urusan temuduga akan dihubungi. Sila pastikan nombor telefon dan e-mel masih aktif serta boleh digunakan.