REQUEST FOR INFORMATION

INSURAN PERLINDUNGAN UNTUK KAKITANGAN

PERMODALAN DARUL TA’ZIM SDN BHD

  • Permodalan Darul Ta’zim (PDT) merupakan sebuah syarikat milik penuh kerajaan Negeri Johor mempelawa syarikat yang berkelayakan untuk menyertai Cadangan Pelan Perlindungan / Pakej Insuran kepada kami secara individu dan berkumpulan.
  • Syarikat yang berminat hendaklah menghantar profil syarikat serta Cadangan Pelan Perlindungan / Pakej Insuran tersebut kepada pihak kami sebelum atau pada 30 Julai 2020. Keutamaan akan diberikan kepada syarikat / agen insuran yang mempunyai pengalaman 5 tahun ke atas.
  • Sebarang kos penyediaan kertas cadangan adalah ditanggung sendiri oleh syarikat. PDT tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat.
  • Syarikat yang berjaya akan disenarai pendek dan dipanggil untuk membuat pembentangan di hadapan pihak pengurusan PDT pada tarikh, masa dan tempat yang akan dimaklumkan kelak.
  • Profil syarikat / agen dan Cadangan Pelan Perlindungan / Pakej Insuran yang telah lengkap boleh diemelkan atau dihantar ke alamat berikut dengan dinyatakan tajuk cadangan.

Emel  :

hr@pdt.com.my

Alamat :

Ketua Eksekutif

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd

No. 1, Level 2, Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar,  79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta’zim.