SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN

  1. Terbuka kepada pelajar peringkat pengajian Ijazah Sarjana yang mengikuti mod kursus sama ada melalui kerja kursus / penyelidikan / campuran secara sepenuh atau separuh masa di IPTA sahaja.
  2. Pemohon mestilah menetap di negeri Johor.
  3. Keutamaan adalah kepada pemohon yang lahir di negeri Johor.
  4. Tiada had umur ditetapkan.
  5. Bagi pemohon yang tidak bekerja dan sekiranya pemohon / keluarga berdaftar dengan ‘e-kasih’ maka pemohon perlu mendapatkan pengesahan daripada Pejabat Daerah berhampiran.
  6. Pendapatan isi rumah pemohon yang sedang bekerja haruslah tidak melebihi RM4,000.00 sebulan.
  7. Tempoh mengikuti pengajian Ijazah Sarjana mestilah berbaki lebih dua semester daripada tempoh permohonan.
  8. Pemohon belum pernah menerima bantuan Tabung Pendidikan Sarjana PDT atau mana-mana bantuan kewangan pendidikan daripada mana-mana agensi Kerajaan Negeri Johor sebelum ini.